Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Τουρνουά Mini – Κεκρωπάκια 2018, 6-7 Ιανουαρίου
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Τουρνουά Mini – Κεκρωπάκια 2018, 6-7 Ιανουαρίου

Ο Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου «Γ.Σ. Παπασιδέρης» σε συνεργασία με την Ε.Σ.Χ.Α. διοργανώνουν ηλικιακό τουρνουά για μεικτές ομάδες Mini στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2018. Οι αγώνες θα γίνουν στο κλειστό Δημοτικό γυμναστήριο «Γ.Σ. Παπασιδέρης» στο Κορωπί πρωινές και μεσημεριανές ώρες.
• Στο τουρνουά μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες Σωματείων αναγνωρισμένων από την Ο.Χ.Ε.
• Δηλώσεις συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [email protected],ail.com έως την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00.
• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 698 6093699 κος Ζέλικο Φάμπατς Προπονητής Mini.
• Το σύστημα διεξαγωγής και το πρόγραμμα αγώνων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων ομάδων και θα ανακοινωθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το αργότερο μια ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων.
• Οι 3 πρώτες ομάδες θα βραβευθούν με έπαθλα. Η απονομή θα γίνει αμέσως μετά την λήξη των αγώνων.
• Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημιχρόνια των 15 λεπτών. (2 Χ 15’).
• Το διάλειμμα μεταξύ των ημιχρονίων θα είναι 3 λεπτά.
• Οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες Νο μηδέν (0) ή μικρότερο.
• Του αγώνες θα διευθύνουν Διαιτητές της Ένωσης Διαιτητών Αττικής.
• Οι αγώνες μπορούν να διεξάγονται με μικτές ομάδες από αγόρια και κορίτσια.
• Στο τουρνουά έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές-τριες κάτοχοι Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας που έχουν εκδοθεί από την Ο.Χ.Ε για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και είναι θεωρημένα από ιατρό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας και των Κεφαλαίων ΣΤ & Ζ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, της αγωνιστικής περιόδου 2017 - 2018.
• Στη σύνθεση της κάθε ομάδας, σε κάθε αγώνα, μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές-τριες χωρίς δελτίο, με ονομαστική κατάσταση θεωρημένη από το σωματείο τους. Απαιτούμενα για τη θεώρηση της κατάστασης
από το σωματείο τους είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης υγείας και επίσημου πιστοποιητικού της ηλικίας για κάθε αθλητή-τρια.
• Οι ομάδες στους αγώνες της διοργάνωσης Μίνι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν επί του Φύλλου Αγώνος αριθμό αθλητών-τριών που δεν θα υπερβαίνει τους 16 με ελάχιστο όριο τους 7. Οι ομάδες, θα πρέπει να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο με σύνθεση τουλάχιστον επτά (7) αθλητών-τριών.
• Στα τουρνουά Μίνι δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες γεννηθέντες-θείσες κατά το έτος 2008 και μεταγενέστερα, χωρίς περιορισμό, με δυνατότητα συμμετοχής και αγοριών και κοριτσιών στην ίδια ομάδα.
• Ο διοργανωτής Σύλλογος Α.Σ. Παπασιδέρης αναλαμβάνει την υποχρέωση παρουσίας ιατρού ή νοσοκόμου ή φυσιοθεραπευτού σε κάθε γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων.
• Το κόστος συμμετοχής ορίζεται σε 30€ για κάθε ομάδα και θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Α.Σ. Παπασιδέρης στην τράπεζα Πειραιώς με ΙΒΑΝ GR8701720330005033078052981 και αιτιολογία το όνομα του συμμετέχοντος Σωματείου μέχρι τις 4/1/2018. Σωματεία που συμμετέχουν με 2 ομάδες θα καταβάλλουν 60€ με 3 ομάδες 90€ κοκ.
• Αδυναμία καταβολής του κόστους συμμετοχής μέχρι τις 4/1/2018 μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά.

Για τον Αθλητικό Σύλλογο Κορωπίου «Γ.Σ. Παπασιδέρης»
Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Δεληκούρας   Ιωάννης Σουρλαντζής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ «ΚΕΚΡΩΠΑΚΙΑ 2018»
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ:
ΜΕ ΕΔΡΑ:
Τηλ.
e-mail:

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Νο 1
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:
ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 1:
ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 2:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΣΥΝΟΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Νο 2
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:
ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 1:
ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 2:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΣΥΝΟΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Νο 1
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:
ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 1:
ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 2:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΣΥΝΟΔΟΥ:

?

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του τουρνουά «Κεκρωπάκια 2018», το Σωματείο μας θα συμμετέχει στο τουρνουά με δική του αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής Σύλλογος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν, σε πρόσωπα ή πράγματα, κατά την διάρκεια των αγώνων εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου.
2) Δηλώνω ακόμη ότι το οι πάνω ομάδες αποτελούνται από αθλητές/αθλήτριες που είναι κάτοχοι Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας που έχουν εκδοθεί από την Ο.Χ.Ε για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και είναι θεωρημένα από ιατρό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας και των Κεφαλαίων ΣΤ & Ζ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.
3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας είναι εν ισχύ και δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα.
4) Δηλώνω ότι θα τηρηθούν οι σχετικοί κανονισμοί αγώνων της Ο.Χ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς επίσης και ότι θα εφαρμοστούν οι διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος.   
5) Δηλώνω ότι εγώ και οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων μας είμαστε γνώστες και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου και των κανονισμών της Ο.Χ.Ε.

Ημερομηνία:   Υπογραφή Προέδρου/σφραγίδα

 

 

?
 «ΚΕΚΡΩΠΑΚΙΑ 2018» ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ/ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΧΕ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: …………………………….. ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:  ………………………………….


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:


Η αίτηση συμμετοχής παραλήφθηκε από τον/την

ΟΝΟΜΑΤEΠΩΝΥΜΟ:………………………………………ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………………………………………
(για περισσότερες από 1 ομάδες συμπληρώνετε 1 σελίδα για κάθε ομάδα)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Σεπτέμβριος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό