Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ 26Η/2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κορωπί, 24-07-2015

Αρ. Πρωτ.:14243

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 26η/2015 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 28η Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απευθείας αγορά τμήματος γηπέδου όπου έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση λόγω της οριοθέτησης του ρέμματος «ΞΕΡΕΑΣ» με το ΦΕΚ ΑΑΠ/111/5-04-2012 στα πλαίσια κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και την αποζημίωση των επικείμενων συστατικών εντός αυτού.
 2. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή οδών στους οικισμούς 2009 » (ΤΥ/42/2009).
 3. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών 2012 » (ΤΥ/53/2012).
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και μετατροπής συστημάτων πέδησης, ηλεκτρικού συστήματος, ταχογράφων και ελαστικών οχημάτων του Δήμου για τα τμήματα 2, 3 και 4.»
 5. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κρωπίας και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» που αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 6. Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων σχήματος <<Π>>, επί πεζοδρομίου έξωθεν του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού "Αμαρυλλίς" επί της Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 33.
 7. Λήψη απόφασης, για την απομάκρυνση τριών πεύκων από το πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Έκτορος 7 και Αγαμέμνονος.
 8. Λήψη απόφασης, για την κοπή ενός ξερού πεύκου από το πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Nικ. Μ. Γκίκα και Αν. Ντούνη.
 9. Λήψη απόφασης, για την κοπή δύο κυπαρισσιών από το πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Αλ. Κουλοχέρη και Τροίας.
 10. Περί αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για επέκταση προαύλιου χώρου του 3ου Λυκείου Κορωπίου.
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.(12)
 12. Έγκριση καταστάσεων εσόδων-εξόδων Δήμου Κρωπίας Β’ τριμήνου έτους 2015.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών.
 14. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης & διαγραφής ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.
 15. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης & διαγραφής ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.
 16. Παράταση υπάρχουσας σύμβασης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κρωπίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4325/2015.
 17. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Κρωπίας.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (E.K.Λ.) της Δομής ΚΔΑΠ Κορωπίου της ΚΕΔΚ.
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (E.K.Λ.) της Δομής ΚΔΑΠ ΑμΕΑ Κορωπίου της ΚΕΔΚ.
 20. Έγκριση καταστάσεων εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’ Δήμου Κρωπίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Μιχαιρίνας Γ. ΘεοφάνηςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  6. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  7. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  9. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  10. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  11. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  13. ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΜΑΚΑΡΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  29. ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  Κοινοποίηση

  ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ

  Εσωτερική Διανομή

  1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
  3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
  4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
  5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Σεπτέμβριος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό