Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ 2017
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ_____ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017___________________________________

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ 2017

Πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ο δημόσιος απολογισμός δημοτικών πεπραγμένων για το 2016 και τα σημαντικότερα έργα και πολιτικές του 2017. Ο πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Γιαννάκος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ για το δημόσιο απολογισμό του 2016. Αμέσως μετά παρουσιάστηκε μια σύντομη ανασκόπηση των έργων και των πολιτικών του 2016 η οποία βασίστηκε στα απολογιστικά σημειώματα των δημοτικών υπηρεσιών- που ανταποκρίνονται, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, στις βασικές πολιτικές δεσμεύσεις της απέναντι στους δημότες όπως αυτές εγκρίθηκαν με το εκλογικό αποτέλεσμα του 76%, της 18ης Μαΐου 2014. Παράλληλα, γινόταν αναφορά στα σημαντικότερα έργα και πολιτικές που εξελίσσονται το 2017 στο Δήμο Κρωπίας μέσα από αποφάσεις του Δ.Σ και άλλων κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων εκπροσώπησης.Στη συνέχεια το λόγο έλαβε, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν.Κιούσης και αναφέρθηκε αναλυτικά σε ορισμένα έργα και πολιτικές που αναπτύχθηκαν το 2016 και το 2017 και προέβη στην πολιτική αξιολόγηση του δημοτικού έργου και των πολιτικών που αναπτύχθηκαν. Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής συνεχίστηκε με εισηγήσεις και σύντομες τοποθετήσεις των αντιδημάρχων, Ανδρέα Ντούνη, Θοδωρή Γρίβα, Αντώνη Κορωνιά (από τον Μάρτιο του 2017 είναι πρόεδρος του Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός) Μανώλη Γρινιεζάκη αντιδημάρχου Τ.Υ Κρωπίας το 2017,προέδρου της ΚΕΔΚ το 2016 και της προέδρου του Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός-περιόδου 2016- Αδαμαντίας Μάλλιου. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την τοποθέτηση της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Αθηνάς Κιούση και του δημοτικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης, Διονύση Κερασιώτη (σ.σ καταψήφισαν συνολικά τον απολογισμό ασκώντας κριτική σε ζητήματα δημοτικής πολιτικής όπως καθυστερήσεις, σε πολεοδομικά ζητήματα, στην κυκλοφοριακή μελέτη, την αποχέτευση ακαθάρτων, τη σχολική στέγη και σε άλλα έργα αλλά και για την κατάσταση του πεζόδρομου και της κεντρικής πλατείας καθώς και στις πολιτικές και την ενημέρωση για την ανακύκλωση κα.) και με ερωτήματα και τοποθετήσεις πολιτών.

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

& ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΦΗΤΤΟΣ-ΚΕΔΚ (περιόδου 2016)

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Κρωπίας, των αρμόδιων αντιδημάρχων και προέδρων, Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός και ΚΕΔΚ(Σ.σ : Σε όλα τα ζητήματα αρμοδιότητάς τους αναφέρθηκαν οι αντιδήμαρχοι, Διοίκησης –Οικονομικών, Ανδρέας Ντούνης, Πολιτικής Προστασίας-Κοινωνικής Πολιτικής, Θοδωρής Γρίβας, Τεχνικών Υπηρεσιών 2016,Νικόλαος Γιαννάκος, Περιβάλλοντος, Αντώνης Κορωνιάς και πρόεδρος το 2016 της ΚΕΔΚ, Εμμ. Γρινιεζάκης & Αδαμαντία Μάλλιου συμπληρώνοντας στοιχεία του απολογισμού που παρουσιάστηκε) βασίστηκαν στην παρουσίαση στοιχείων των δημοτικών πεπραγμένων που προηγήθηκε. Ο κ. Κιούσης διευκρίνιζε και ενημέρωνε για την εξέλιξη των οικονομικών πεπραγμένων, του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε, του βασικού προβλήματος της υποστελέχωσης και της έλλειψης μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμους τομείς, των μεγάλων και μικρών έργων υποδομής που εκτελούνται, τις κοινωνικές πολιτικές και τις έκτακτες κοινωνικές δομές που λειτουργούν, τις παρεμβάσεις σε τομείς άμεσης προτεραιότητας και σε πολιτικές για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών. Ξεχωριστή θέση στον απολογισμό του Δήμου Κρωπίας καταλαμβάνει και η πολύ καλή οικονομική εικόνα του όπως αυτή προκύπτει από τα επίσημα Ισολογιστικά και Απολογιστικά του στοιχεία 2015-2106 (σ.σ που βασίστηκαν στις καλές επιδόσεις του 2013-2014) απόρροια των ενεργειών της Δημοτικής Διοίκησης προκειμένου να μην κινδυνέψει ο Δήμος να βρεθεί ποτέ σε θέση υπερχρεωμένου Δήμου βάσει των σκληρών μνημονιακών μέτρων Γενικής Κυβέρνησης που έχουν «περάσει» μέσω Καλλικράτη και Μνημονιακών Νόμων στους Ο.Τ.Α και αφετέρου να μπορεί να εγγυηθεί την δημιουργία κοινόχρηστων έργων-υποδομών-επενδύσεων βελτίωσης καθημερινότητας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων στο επόμενο διάστημα.Ο κ. Κιούσης παράλληλα ανέλυε βασικά ζητήματα δυσλειτουργιών και εμποδίων στα επίπεδα λειτουργίας-συναρμοδιότητας μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους και ενόψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα που ξεκίνησε τις εργασίες του στις 30 Νοεμβρίου 2017. Επιπλέον, παρέδωσε στη γραμματεία του ΔΣ. Κρωπίας υπηρεσιακά έγγραφα (Τ.Υ Κρωπίας, Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)που αποκαλύπτουν τις δραματικές ελλείψεις τακτικού-μόνιμου προσωπικού τόσο στις διοικητικές θέσεις όσο και στις θέσεις εργατών ανταποδοτικών υπηρεσιών αλλά και πρόσφατες επιστολές προς τον Υπουργού Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη. Το παράδειγμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας είναι χαρακτηριστικό της αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων της και της δραματικής υποστελέχωσής της. Οι 6 μόνιμοι υπάλληλοι (3 μηχανικοί και 3 Τεχν.μηχανικοί) αδυνατούν να υλοποιήσουν το Τεχνικό Πρόγραμμα. Τα ποσοστά υλοποίησης-εκτέλεσης είναι για άλλη μια φορά απογοητευτικά (38% εκτιμάται το 2017)κάτι που συνέτεινε και η αλλαγή νομοθεσίας για δημοτικά-δημόσια έργα. Μετά από αυτή την εξέλιξη κρίνεται αναγκαία να επιτραπεί στο Δήμο μας η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για διαδικασία ανάθεσης των μελετών σε ιδιώτες για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Και ενώ αυτά συνέβαιναν στον δημόσιο απολογισμό της 27ης Νοεμβρίου 2017, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, ανακοινώθηκε δημόσια από την ηγεσία του ΥΠΕΣ η οριστική έγκριση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ η οποία όμως ήταν γνωστή ως έγκριση.Στο Δήμο Κρωπίας στην προκήρυξη που θα εκδοθεί προβλέπονται 50 θέσεις εργατών διαφόρων κρίσιμων ειδικοτήτων (από τις 53)που είχε ζητήσει επισήμως ο Δήμος μας το 2016 με αίτησή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εγκρίθηκαν 3 θέσεις για εργάτες των Δημοτικών Κοιμητηρίων διότι θεωρήθηκαν ως μη ανταποδοτική υπηρεσία. Κάτι που δεν ισχύει!Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, έφτασε και απάντηση από τον Υπουργό ΥΠΕΣ Πάνο Σκουρλέτη σε επίκαιρο έγγραφο Δημάρχου με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2017(αρ. πρωτ.:23369 και βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος στο ΥΠΕΣ 37683/6.11.2017) για την αίτηση που είχε κάνει ο Δήμος πάλι το 2016 για την πρόσληψη 10 Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ για τη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου σε κρίσιμους τομείς (Τεχνική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος). Ο κ. Σκουρλέτης παρότι αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος πληροφορεί ότι δόθηκε προτεραιότητα σε δήμους ορεινούς και μειονεκτούντες και γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στην προκήρυξη των 600 περίπου προσλήψεων της πρόσκλησης. Να προσθέσουμε ότι η ενημέρωση αυτή έγινε λόγω της επιστολής του Δημάρχου. Έως σήμερα ποτέ δεν είχε απαντήσει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ για την τύχη αυτού του αιτήματος!

Παρά τη δεινή αυτή πραγματικότητα λειτουργίας των ΟΤΑ, στο Δήμο Κρωπίας πολλές ήταν και είναι οι θετικές εξελίξεις στο δημοτικό έργο που συμβάλλουν στην ικανοποίηση πολιτικών δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής απέναντι στους πολίτες.

Ειδικότερα:

· Για το μεγάλο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Κορωπίου-ΚΕΛ Αεροδρομίου : Ενημέρωσε ότι το ΚΕΛ Αεροδρομίου- βιολογικός καθαρισμός κατά το τμήμα που έχει παραδοθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία της Αν.Αττικής έχει ποσοστό υλοποίησης οικοδομικών εργασιών στο 85% του έργου και απομένει να κατασκευαστεί ένα τμήμα τριών δεξαμενών μόλις ολοκληρωθούν οι σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές.Οι αγωγοί, συλλεκτήριοι-προσαγωγής και διάθεσης έχουν ποσοστά υλοποίησης 96% και 83% αντίστοιχα εκτός των τμημάτων που απαιτείται αρχαιολογική ανασκαφή, οι δε Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ΚΕΛ Αεροδρομίου έχουν ποσοστά υλοποίησης στο 70% και το Εσωτερικό δίκτυο Κορωπίου 98%.Ενδεικτικό της υψηλής πολιτικής εποπτείας του μεγάλου έργου από τη Δημοτική Αρχή είναι ότι ο Δήμαρχος Κρωπίας επιμελείται προσωπικά με τη βοήθεια της Προϊσταμένης του Γραφείου Δημάρχου και Δικηγόρου τις 8 διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή δουλείας. Οι τελευταίες εκκρεμότητες θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2018. Το σύνολο αυτών ανέρχεται σε 1500 περίπου μέτρα στις θέσεις Πάτημα Πουλί, Βαραμπά-Πηγάδι Ζήκου, Μερέντα-Δημητσήρι, Κάδι, σε δύο σημεία του υποθαλάσσιου αγωγού στη Χαμολιά, και σε δύο σημεία στο Πάτημα Κορωπίου για το pipe jacking (σ.σ. Ήδη λειτουργούν συνεργεία για τη μέθοδο αυτή στον Σταθμό Προαστιακού και υπογείως της Αττικής Οδού.) Να υπενθυμίσουμε ότι οι όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο έργο οφείλονται αποκλειστικά στο δεδομένο της μεγαλύτερης αρχαιολογικής ανασκαφής που γίνεται στην Αττική, με 160 ανασκαφές σε 120χλμ διανοίξεων για την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό, με σπουδαία όμως ευρήματα που ενισχύουν την πολιτιστική τουριστική αξία των Μεσογείων.

· Για την αποχέτευση ακαθάρτων στο Κίτσι που πλέον εντάχθηκε το δίκτυό της και επίσημα από την ΕΥΔΑΠ στο ΚΕΛ Ψυττάλειας εκτιμάται ότι μετά τις θετικές εξελίξεις στις γεωλογικές μελέτες που εγκρίθηκαν από αρμόδιο φορέα, «ανοίγει» ο δρόμος για τον προγραμματισμό των έργων του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου.

· Για την αποχέτευση παραλιακού μετώπου Δήμου Κρωπίας, Αγίου Δημητρίου-Αγίας Μαρίνας κ.α η νέα εξέλιξη του 2016 ήταν η ένταξη στον νέο σχεδιασμό με αποδέκτη των ακαθάρτων το ΚΕΛ Καλυβίων. Όμως ο Δήμος Σαρωνικού με πρόσφατη απόφασή του επανεξετάζει τον αρχικό σχεδιασμό για αποδέκτη στο ΚΕΛ Ψυττάλειας. Ο Δήμος μας δεν έμεινε παθητικός στις εξελίξεις. Εξέτασε τις δυνατότητες επίλυσης μέσω της σύνδεσης του παραλιακού μετώπου και οικισμών στην Αποχέτευση Ακαθάρτων Κορωπίου και ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας (με κατασκευή τριών αντλιοστασίων) που δεν δέχτηκε η ΕΥΔΑΠ λόγω εκτόξευσης του κόστους με την κατασκευή των αντλιοστασίων.Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται και άλλα σενάρια για την λύση του ζητήματος στο πλαίσιο του Δήμου μας καθότι οι εξελίξεις επαναδιαπραγμάτευσης Δήμου Σαρωνικού δεν προμηνύουν γρήγορη θετική έκβαση.

· Η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της κατασκευής του Σχολικού Συγκροτήματος στο Κίτσι με την λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2016, όλων των κτιρίων και των σχολείων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο, 2ο ΓΕΛ) επισημοποιήθηκε με την τέλεση των εγκαινίων τον Μάρτιο του 2017.

· Ενημέρωσε για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου 50χλμ αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας στις εντός σχεδίου περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλθέας, και Πολεοδομικής Ενότητας 2 Αγίας Μαρίνας.

· Η θετική εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τέλη 2016 για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων (σ.σ είχε εγκριθεί το αίτημα του Δήμου Κρωπίας το 2015 από το Υπ.Οικονομικών που ήταν μια πράξη άρσης του χρηματοδοτικού αποκλεισμού έργων ΟΤΑ αφού δεν μπορούν να εκτελεστούν έργα σε εκτός σχεδίου περιοχές ούτε μέσω ΕΣΠΑ, ούτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που στα χρόνια των μνημονίων, κατέρρευσε) και η έναρξη συγκεκριμένων, κοινωφελούς σκοπιμότητας, έργων ύδρευσης και οδοποιίας σε εκτός σχεδίου περιοχές από τον Ιανουάριο του 2017 ήταν μια από τις θετικές ειδήσεις του 2016-2017. Τα κοινωφελή έργα αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης και οδοποιίας εκτελούνται με ποσά : 769.347,21χιλ ευρώ οδοποιία και 368.560,30 χιλ. ευρώ ύδρευση. (σ.σ Τα έργα είναι συγκεκριμένα με μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές ώστε να θεμελιώσουν βάσεις κοινωνικών υποδομών για το άμεσο μέλλον των περιοχών και των κατοίκων. Αγωνιζόμαστε για αυτονόητα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγματος επισημαίνει συνεχώς η Δημοτική Αρχή Κρωπίας).

· Ενημέρωσε για τα νέα μεγάλα έργα υποδομής στην Πολεοδομική Ενότητα 1 Αγίας Μαρίνας μήκους 24 χλμ αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης 2.7 εκ. ευρώ που προσφάτως εγκρίθηκαν μέσω ΕΣΠΑ 2017-2020.

· Η νέα ένταξη-δέσμευση 6,5 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση έργων ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχές Αγίας Μαρίνας έως Κίτσι τον Δεκέμβριο του 2016 ήταν άλλη μια σημαντική είδηση για τις οικιστικές αυτές περιοχές του Δήμου Κρωπίας στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης βασικών υποδομών.Η μελέτη ήταν προϊόν της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας από το 2012 και δεν είχε χρηματοδότηση. Το έργο προχωράει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων.

· Το 2016 είχαμε την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία πρωτοποριακών τεχνολογιών για τη δημοτική ύδρευση και την εξυπηρέτηση των δημοτών . Το μεγάλο αυτό έργο επένδυσης στο Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης εντάσσεται σε μια πολιτική δέσμευση της δημοτικής αρχής από το 2011. Πρόκειται για Σύστημα Σταθερού Δικτύου «FixedNetwork» Αυτόματης Συλλογής Μετρήσεων με τεχνολογία AMR(AutomaticΜeterReading) δηλ. αυτόματης συλλογής κατανάλωσης, διαγνωστικών και δεδομένων κατάστασης, από υδρομετρητές και μεταφοράς αυτών σε Κεντρική Βάση Δεδομένων για τιμολόγηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και ανάλυση. Στην ίδια τεχνολογία βασίζεται και το σύστημα συλλογής δεδομένων κατανάλωσης και λειτουργίας του υποσυστήματος ύδρευσης που τοποθετήθηκε το 2016, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας. Αφορά όμως την εξέταση της λειτουργίας των κεντρικών αγωγών και δεν παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες καταναλωτών.

· Ενημέρωσε για μια σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων με την δημιουργία 3 νέων αντλιοστασίων για περιοχές του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Μαρίνας.

· Ενημέρωσε για την εξέλιξη της διευθέτησης του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου Κορωπίου –αντιπλημμυρικό έργο-από την περιοχή Λαμπρικά διαμέσου βιομηχανικής ζώνης χαμηλής όχλησης και μέχρι το Μαρκόπουλο, στα εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής το 2017. (Σ.σ.: Το πρόβλημα που θα επιλύσει είναι το εξής: Μέρος των υδάτων του ρέματος παροχετεύεται στο δίκτυο ομβρίων της Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης και εκτονώνεται παρόλα αυτά συσσωρεύει νερά σε περιοχές της Βιομηχανικής ζώνης χαμηλής όχλησης -π.χ. Οδός Αρχιμήδου- και κατά μήκος της Λεωφ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου). Επίσης ανέφερε και τις εξελίξεις για το αντιπλημμυρικό έργο στο ρέμα Κόρμπι που τμήμα του ανήκει στο Δήμο Κρωπίας.

· Το 2016 είχαμε την επανεκκίνηση των έργων του κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου διευθέτησης ρ. Ξερέα στην Αγία Μαρίνα (στα εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής) με την συμπληρωματική σύμβαση «γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ για την εκτέλεση αναγκαίων παράλληλων έργων στις παραρεμάτιες περιοχές που έχουν οικίες ή συνορεύουν με οικιστικά σύνολα. Το σύνολο κόστους των έργων ανέρχεται πλέον σε 9 περίπου εκ. ευρώ. Οι καθυστερήσεις, εκτός των άλλων ζητημάτων, οφείλονταν και στις σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές. Εντυπωσιακή ήταν η πληροφορία από τον Δήμαρχο Κρωπίας ότι οι Αρχαίοι Έλληνες της περιοχής είχαν διευθετήσει το ρέμα (μάλλον τότε ήταν ποτάμι με συνεχή ροή) με κατάλληλα έργα –τοιχία και σε πλάτος 20 μέτρων αντί των 18 μέτρων των έργων που σήμερα κατασκευάζονται σε μεγαλύτερο φυσικά βάθος!

· Το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας Νοτιοανατολικού τομέα της πόλης του Κορωπίου(στα εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής εντός του 2017) ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 2017 από την Οδό Αντωνίου Κιούση και συνεχίζεται έως την Οδό Σπύρου Δάβαρη. Το έργο θα εισέλθει στην τελική του φάση με την εκτέλεση εργασιών στη Λεωφόρο Β.Κωνσταντίνου έως την Οδό Β. Όλγας σε μήκος 1χλμ περίπου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το αντιπλημμυρικό έργο ανατολικού τομέα θα βοηθήσει αποφασιστικά στην συλλογή και όλων των ομβρίων από την Οδό Αδριανού και νοτιότερα προς το Δημαρχείο και θα σημάνει την επιπλέον θωράκιση της περιοχής αυτής.

· Για τις πολεοδομικές εξελίξεις ξεχώρισε φυσικά, τις εντάξεις σε σχέδιο της Γειτονιάς 3 της Αγίας Μαρίνας -ύστερα από μεγάλες μάχες με ιδιωτικά συμφέροντα στο παρασκήνιο- και της δυτικής Επέκτασης της Πόλεως Κορωπίου (ΦΕΚ το 2016). Σημαντική επίσης εξέλιξη είναι και η έγκριση των γεωλογικών μελετών του Κιτσίου, του Καρελλά, η εκδίκαση των ενστάσεων της Γ΄ανάρτησης της Π.Μ Καρελλά, η 1η ανάρτηση της Πράξης Εφ. Επέκτασης Κορωπίου και φυσικά η πρόσφατη πρώτη ανάρτηση της Π.Εφ. Πολεοδομικής Ενότητας 3 Αγίας Μαρίνας (λήγει στις 11.12.2017)ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά σε για κάθε ζήτημα καθυστέρησης ή προσωρινής αναβολής πολεοδομικών εξελίξεων.Σημαντική πρωτοβουλία κρίνεται η διαδικασία σύνταξης χάρτη που αφορά στην διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών δηλ. στο Σχεδιασμό πολυγώνων οικιστικών πυκνώσεων το οποίο αποτελεί συνάρτηση του αριθμού κτισμάτων(ενημέρωση χαρτών) με την έκταση του πολυγώνου.

· Η ανακατασκευή του Πολιτιστικού-Ιστορικού Κτιρίου προχώρησε το 2015 αλλά σταμάτησε προσωρινά το 2016 λόγω ζητημάτων πληρωμής του αναδόχου από την Περιφέρεια Αττικής. Η διευθέτηση του ζητήματος από την Περιφέρεια Αττικής καθυστέρησε μέχρι και σήμερα. Ο Δήμος επικοινωνεί συχνά με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και πιέζει για την σύντομη διευθέτηση του ζητήματος πριν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές ο χώρος και ιδιαίτερα η παραδοσιακή μεσογείτικη καμάρα από τις καιρικές συνθήκες.

· Για τη βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας του Ιερού Ναού Αναλήψεως. Ολοκληρώθηκε εντός Δεκεμβρίου 2016 το έργο με τις κατάλληλες προδιαγραφές που την καθιστούν λειτουργική ως προς τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά-υλικά της (σε πλήρη λειτουργία όταν αναπτυχθεί πλήρως και η θαμνώδης βλάστηση και η δεντροκάλυψή της) και απόλυτα φιλική για χρήση της από τους πολίτες. Το 2017 ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής για το Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού με την ανάδειξη της λεγόμενης «φιάλης». Επιπλέον, ενημέρωσε για το πρόγραμμα αναπλάσεων των πλατειών, Γεώργα (Ο.Τ 44), Δημητρίου Λάμπρου και 9ης Οκτωβρίου 1944.

· Τα ζητήματα Περιβάλλοντος και της διαχείρισης Απορριμμάτων κατέλαβαν κεντρική θέση στον απολογισμό επικαιροποιημένα από τον αγώνα του Δήμου για την μη χωροθέτηση υπερτοπικών εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας και κυρίως διάθεσης υπολειμμάτων για ταφή στα Λατομεία Κυριακού-Τριάς Κορωπίου. Η ομόφωνη απόφαση όλων των δημοτικών παρατάξεων (αρ. απόφασης 256/2017 ) με το περιεχόμενο της και τις νομικές και πολιτικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται άλλαξε τα δεδομένα της εξέλιξης του αγώνα και ισχυροποίησε τις θέσεις του Δήμου και των πολιτών. (σ.σ. Ο Δήμος Κρωπίας είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ενέργειες ολικής ανάπτυξης των συστημάτων ανακύκλωσης, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και λειτουργίας των γωνιών ανακύκλωσης ιδιαίτερα στην περιφέρειά του με τις τελικές επιλογές του). Η αδειοδότηση του «Πράσινου Σημείου» Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Κρωπίας από την Περιφέρεια Αττικής σε κατάλληλο σημείο στην Λ.Προφάρτας και η αίτηση πρότασης χρηματοδότησης στο νέο ΕΣΠΑ το 2017 απασχόλησε τη Δημοτική Αρχή του 2016. Ήταν από τους πρώτους Δήμους της Αττικής με άδεια για Πράσινο Σημείο σύμφωνα με τον νέο ΠΕΣΔΑ. Η πρόταση χρηματοδότησης όμως έχει παγώσει ενόψει υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικήςαπολογισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ήταν θετικός στις υπηρεσίες αποκομιδής, σε όλα τα συστήματα ανακύκλωσης που λειτουργούν με πολλά περιθώρια βελτίωσης των δεικτών που αποτελούν τις βάσεις για τολμηρές πολιτικές υλοποίησης μεγαλύτερων και ολιστικών συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας των ανακλυκλώσιμων υλικών και μείωσης των σύμμεικτων απορριμμάτων. Η έλλειψη προσωπικού χειριστών και άλλων κρίσιμων ειδικοτήτων δημιουργεί κατά διαστήματα σοβαρά προβλήματα στη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων που θα λυθεί με τη δημιουργία των γωνιών ανακύκλωσης σε 30 σημεία κυρίως στην περιφέρεια του Δήμου –ο διαγωνισμός τρέχει από το Καλοκαίρι του 2017 έχει αποδώσει 12 κατάλληλα σημεία και συνεχίζεται για την επιλογή και των άλλων σημείων. Ο Δήμος μας το 2016 είχε καταγράψει 480 σημεία που συσσωρεύονται ογκώδη αντικείμενα και βάσει αυτών κατέταξε περιοχές προτεραιότητας ανάπτυξης γωνιών ανακύκλωσης.

· Σημαντική εξέλιξη ήταν και η ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος περιβαλλοντικής αποκατάστασης του πρώην ΧΑΔΑ. Είχαμε την πλήρη ηλεκτροδότηση το 2016 μετά από επίμονα αιτήματα προς ΔΕΔΔΗΕ με κάλυψη από Κάστρο Χριστού έως την Ντούκα!

· Για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, παραδέχθηκε λάθη σε συγκεκριμένες οδούς στον Βορειοανατολικό τομέα λόγω μη διάνοιξης εγκεκριμένων οδών και σε άμεση διόρθωση αυτών των αστοχιών. Τα έργα υλοποίησης της μελέτης που εφαρμόζονται είναι οι κυκλοφοριακές-οδικής σήμανσης- προσαρμογές, οι διορθώσεις σε σημεία στα Β/Α της πόλεως και το σημαντικό και κρίσιμο έργο εκτέλεσης των έργων δημιουργίας των συγκοινωνιακών κυκλικλών κόμβων (σ.σ ήδη έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος εταιρία τον Νοέμβριο του 2017 και είναι μια πολύ θετική είδηση από τη συνεδρίαση του Δημόσιου Απολογισμού). Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το 2016 είχε σταλεί ο φάκελος έγκρισης για τους συγκοινωνιακούς κόμβους σε αρμόδια κρατική υπηρεσία και καλύφθηκε η χρηματοδότηση για τις αρχαιολογικές ανασκαφές στον κρίσιμο κόμβο της Οδού Αττικής και Β.Κωνσταντίνου.

· Για τις κοινωνικές δομές και πολιτικές (Δήμου Κρωπίας, ΚΕΔΚ, ΝΠΔΔ Σφηττός : Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτικά-Κοινωνικά Ιατρεία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Βοήθεια στο Σπίτι, Φυσιοθεραπευτήριο ΚΑΠΗ, 3 ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ) επικέντρωσε: στην οργάνωσή τους πλέον υπό την επιστημονική εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εξυπηρετούμενων πολιτών, τη δραματική υποστελέχωσή τους και τη λειτουργία ορισμένων δομών ακόμα και με εθελοντές πολιτικής προστασίας. Είχαμε όμως εντός του 2017 θετικές ειδήσεις που αφορούσαν:

§ στην έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ –Περιφέρειας Αττικής του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την ορθή λειτουργία του με προσλήψεις δύο στελεχών. Η πρόσληψη πραγματοποιήθηκε εντός του 2017.

§ στην παράταση του προγράμματος του ΚΗΦΗ έως τον Ιούνιο του 2019

§ την ένταξη σε λειτουργία του δημοτικού κτιρίου ΚΔΑΠ στην οδό Ζαλλόγου.

(Σ.σ.: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους εξυπηρέτησης πολιτών από τις κοινωνικές δομές Δήμου Κρωπίας ετησίως : Άνω των 5.000 άτομα στα Δημοτικά-Κοινωνικά Ιατρεία, 2.440 στο Κοινωνικό Φαρμακείο το 2015 και 600-700 το 2016-2017 άτομα λόγω του περιορισμού στο Δήμο Κρωπίας, 5.500 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 83-100 άτομα εξυπηρετούνται μηνιαίως στο προγράμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 25 στο ΚΗΦΗ, 203 παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς 300 περίπου παιδιά στο καλοκαιρινό ΚΔΑΠ, 130-150 στο Χειμερινό ΚΔΑΠ, 800 -1000 στα ΚΑΠΗ –καθημερινά-, 121 κοινωνικές έρευνες από την υπηρεσία, 140 μηνιαίες συναντήσεις συμβουλευτικήςκ.α.).

· Για την πολιτική προστασία, αναφέρθηκε στην πλήρη πλέον ένταξή της στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου στην έδρα της στη θέση «Μπότα» και τον Χειμώνα, στην επιτυχή αντιμετώπιση 88 περιστατικών φωτιάς το 2016, στην ένταξη της εθελοντικής ομάδας Δήμου Κρωπίας στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του 2016 –μετά από 5 χρόνια λειτουργίας εκ των οποίων 3 χρόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η νομοθεσία- και στις πρώτες εκλογές που διεξήγαγε τον Ιούνιο του 2017 για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διοίκησης. Εξήρε επίσης τα μέλη της εθελοντικής ομάδας για τις παράλληλες εθελοντικές προσφορές τους σε κοινωνικές δομές του Δήμου καλύπτοντας τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού.

· Για τις πολιτικές απαλλαγής και μείωσης δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες είχε ήδη δώσει σε εντολή του 2016 προς οικονομική και κοινωνική υπηρεσία να συντάξουν πρόταση αξιοποιώντας την κείμενη νομοθεσία και με ανάλογη μελέτη. Τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2016 αφορούσαν στοχευμένες μειώσεις Δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης σε οικογένειες με ιδιότητες τρίτεκνων και μονογονεικών αλλά και σε κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους (Σ.σ: Εντός του Δεκεμβρίου 2017 η δημοτική διοίκηση προχώρησε ένα ακόμη βήμα με την απόφαση για οριζόντια μείωση Δημοτικών Τελών οικιών και επαγγελματικών χώρων κατά 10%).

· Για την απόδοση εξωστρεφών υπηρεσιών εξυπηρέτησης όπως, ΚΕΠ, Γραμμή Δημότη, Τομέας Καθαριότητας-αποκομιδής απορριμμάτων, Ταμείο, Πρωτόκολλο, Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Δημοτολόγιο, Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδρευσης, Πολιτική Προστασία, Δομές ΚΕΔΚ και ΝΠΔΔ Σφηττός ήταν πολύ θετικές όλες οι αναφορές παρά τη δραματική υποστελέχωσή τους.

· Πολλές ήταν και οι παρεμβάσεις σε θέματα καθημερινότητας ή μικρών -σημαντικών έργων, ανταποδοτικών υπηρεσιών, συντήρησης Σχολικών Κτιρίων, ανακατασκευές παιδικών χαρών, μπάρες στον πεζόδρομο, σκιάστρα Κεντρικής Πλατείας, κατασκευή 3 νέων αντλιοστασίων στην περιφέρεια του Δήμου, την παραχώρηση του 3ου οχήματος ανακύκλωσης, τους καθαρισμούς ακτών, φρεατίων, σημείων της παραλιακής Λεωφόρου από βλάστηση, τα έργα για την οδική σήμανση -πεζοφάναρα στο παραλιακό μέτωπο, την Π .Υ Κρωπίας και τον Προαστιακό-Μετρό Κορωπίου.

· Για την οργάνωση των αναπτυξιακών και τουριστικών πρωτοβουλιών, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την προετοιμασία του Δήμου σε επίπεδο υποδομής-περιεχομένου αλλά και τις καθυστερήσεις από τις εξελίξεις στο Δ.Σ του Ερυθρού Σταυρού για την λειτουργία των γραφείων του Δήμου στη Λεωφ. Συγγρού. Σημαντική επίσης παρέμβαση σε σταθερή πλέον βάση είναι και η συμμετοχή στην έκθεση FOOD EXPO 2017 και αυτή που προγραμματίζεται το 2018.

· Τέλος, ενημέρωσε για τη βασική ατζέντα αιτημάτων και ζητημάτων προς την Κεντρική Διοίκηση (Ζητήματα χωροθέτησης κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης απορριμμάτων, την πρόσφατη μεγάλη νομική νίκη του Δήμου για Π.Δ Προστασίας Υμηττού, Αντισταθμιστικά- τέλη από Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αξιοποίηση «Ελληνικού», Διασύνδεση ΟΑΕΔ με ΟΤΑ για ανεργία, Γενικό Νοσοκομείο Αν.Αττικής, διεκδίκηση της π.Λουμπάρδα από ΤΑΙΠΕΔ, Δασαρχείο Υμηττού, κοινωνικό πρόβλημα από μετακινούμενους πληθυσμούς και της περιοχής Κούπι κ.α).

· Στοιχεία της δράσης του ΝΠΔΔ Σφηττός ανέπτυξε, η πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ Σφηττός Αδαμαντία Μάλλιου περιόδου 2016 με ειδική παρουσίαση επικεντρώνοντας στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα ΚΑΠΗ, στους δύο Παιδικούς Σταθμούς, στα Δημοτικά Γυμναστήρια, στα εργαστήρια του πρώην Πνευματικού Κέντρου (Χορού, Θεάτρου, Εικαστικά εργαστήρια)στα Δημοτικά Στάδια, στη Δημοτική Φιλαρμονική, παρά τα σοβαρά προβλήματα στην στελέχωση ορισμένων δομών (Σ.σ: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί με εθελοντές και με προσωπικό από άλλες δομές της Σφηττός). Παρουσίασε τέλος όλα τα είδη εκδηλώσεων που υποστήριξε και οργάνωσε με επιτυχημένο τρόπο το ΝΠΔΔ Σφηττός (Σφήττεια, Κούλουμα-αποκριάκες εκδηλώσεις, Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ.α

---------------------------

Επισυνάπτονται βασικές διαφάνειες από τις παρουσιάσεις απολογισμού Δήμου και ΝΠΔΔ Σφηττός

ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Αύγουστος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό